Our Store Info

  • Address: NO.7 Building Lianyi Street, Tangkeng Rd, Liuyue Henggang Town, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China
  • Amazon Email: info@haptimetech.com

Send Email